Thứ Ba , 09:40, Ngày 07/07/2020

Gia đình và pháp luật

Vụ bổ nhiệm lãnh đạo ‘nợ’ tiêu chuẩn ở Hậu Giang: Ba câu hỏi dành cho Sở Nội vụ

Ít nhất có 3 bài báo viết về các trường hợp “nợ ngạch chuyên viên chính” khi bổ nhiệm lãnh đạo tại tỉnh Hậu Giang, trong đó trường hợp của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A Trần Thanh Lâm khá đặc thù, gây thắc mắc trong dư luận chưa được giải đáp...

Trước khi được bổ nhiệm Chủ tịch huyện Châu Thành A, ông Trần Thanh Lâm đã từng kinh qua các chức vụ: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Nghiên cứu - Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang. Đến tháng 5/2011 - 3/2012 làm Trưởng phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang và từ tháng 3/2012 - 12/2015, là Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang. Tháng 12/2015 đến tháng 1/2018, ông Lâm là Chánh văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang. Trước thời gian này, từ năm 1997 đến 2004, ông Lâm là nhân viên thuộc Công ty xây dựng Miền Tây (nay là Công ty xây dựng số 10 – Bộ Xây dựng). Câu hỏi đặt ra ông Trần Thanh Lâm từ nhân viên của một công ty chuyển qua thành cán bộ Nhà nước có từng qua hiệp thương theo quy định?

 

QĐ số 896/QĐ – SNV, ngày 1/11/2005 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu giang về tuyển dụng công chức của ông Trần Thanh Lâm

Trả lời trên báo chí ông Lâm cho rằng, đối chiếu các quy định như Quyết định số 896/QĐ-SNV, ngày 1/11/2005 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức và Quyết định số 1688/QĐ-SNV, ngày 7/9/2012 của Sở Nội vụ Hậu Giang về bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên, thì thời gian giữ ngạch chuyên viên của mình đã trên 9 năm, vượt quá xa so với quy định tại điểm h, Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2017).

Qua xác minh, từ năm 2005 đến giữa năm 2011, ông Lâm là cán bộ thuộc Văn phòng UBND tỉnh với ngạch Cao đẳng mã số 01a.003, hệ số 2,1 rồi bậc 3,hệ số 2,72 (từ 1/11/2010) đối chiếu theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là công chức A0. Đến ngày 1/8/2012, ông Lâm mới được nâng lên hưởng ngạch lương chuyên viên mã số 01.003, bậc 3, hệ số 3.0 (loại A1) theo Quyết định bổ nhiệm 1688/QĐ-SNV ngày 7/9/2012 của Sở Nội vụ Hậu Giang. Như vậy, tính đến ngày ông Lâm dự thi nâng ngạch công chức vào ngày 18/11/2019 thì mới được 7 năm 3 tháng 17 ngày, không đúng như lời nói “hơn xa” của ông Lâm, và vì sao Sở Nội vụ vẫn xét cho ông Trần Thanh Lâm đủ tiêu chuẩn dự thi với số báo danh CVC042, phòng thi số 02?

Quyết định số 1688/QĐ – SNV, ngày 7/9/2012 của Sở Nội vụ Hậu giang về bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên đối với ông Trần Thanh Lâm. Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, nay là Chủ tịch UBND huyện Châu thành A.

Tháng 1/2019, ông Trần Thanh Lâm được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A. Theo quy định, chức danh này bắt buộc phải là ngạch chuyên viên chính, trong khi đó kết quả thi chuyên viên chính mà ông Lâm tham dự mãi đến tháng 11/2019 mới tổ chức, tức là thời điểm ông Lâm làm Chủ tịch UBND mới chỉ là chuyên viên. Như vậy, việc bổ nhiệm này có đúng quy định? Ông Lâm (và một vài cán bộ khác) có được “nợ” ngạch chuyên viên chính như công luận ầm ĩ thời gian qua?

Báo rất mong sự phản hồi tích cực của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về các vấn đề đang gây thắc mắc trong dư luận đã nêu trên.

PV

Link gốc : https://ngaymoionline.com.vn/vu-bo-nhiem-lanh-dao-no-tieu-chuan-o-hau-giang-ba-cau-hoi-danh-cho-so-noi-vu-16932.html?fbclid=IwAR0bOUPROB-zY35H9zrEGZBNTiyJP4gnNWnosMt6fxtmxUAdkp7xApDF9as

Nguồn : Ngày Mới Online

Tin Liên quan

Tags : lãnh đạo bổ nhiệm hậu giang chuyên viên chính

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất