Thứ Ba , 10:53, Ngày 07/07/2020

Gia đình và pháp luật

Vĩnh Phúc: Dư nợ cho vay đầu tư phát triển tăng gần 100%

Năm 2019, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng Vĩnh Phúc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ xấu, mở rộng hoạt động bảo lãnh tín dụng,… nhờ đó, các mục tiêu tăng trưởng của năm hiện đã vượt so với kế hoạch đề ra.

Đến tháng 12/2019, tăng trưởng cho vay đầu tư phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc đạt gần 100 tỷ đồng, tăng gần 100% so với đầu năm; thu hút 13 doanh nghiệp liên hệ thực hiện các thủ tục bảo lãnh; giải ngân cho 6 doanh nghiệp, với số tiền 10 tỷ đồng. Nợ xấu giảm từ 19% xuống còn 8% so với thời điểm đầu năm. Hoạt động của quỹ được sắp xếp, tổ chức lại đảm bảo ổn định, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần cấp nước Setfil Vĩnh Phúc, xã Bá Hiến (Bình Xuyên) một trong những doanh nghiệp được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng Vĩnh Phúc.

Thời gian tới, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động quỹ để các doanh nghiệp, tổ chức biết đến và chủ động liên hệ; rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cải tiến phương pháp điều hành quỹ; tăng cường cho vay đầu tư phát triển và mở rộng hoạt động bảo lãnh để góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ… phấn đấu năm 2020 dư nợ cho vay đầu tư phát triển tăng thêm 80 tỷ đồng so với năm 2019.

PV

Tin Liên quan

Tags : vĩnh phúc tăng trưởng dư nợ cho vay

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất