Thứ Sáu , 17:50, Ngày 03/07/2020

Gia đình và pháp luật

TP Vinh - Nghệ An: Ông Nguyễn Xuân Vinh mòn mỏi chờ cấp sổ đỏ

Dù ông Nguyễn Xuân Vinh, trú tại xóm Kim Đông, xã Nghi Ân, TP Vinh đã hoàn thành việc nộp đủ hồ sơ hợp lệ ngày 05/8/2015 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vướng mắc ở đâu?

Qua nghiên cứu hồ sơ cũng như trao đổi với ông Vinh và một số cán bộ có liên quan, chúng tôi được biết hiện nay các thủ tục ở xã Nghi Ân đã hoàn thiện nộp hồ sơ hợp lệ ngày 05/8/2015, đã niêm yết công khai tại xã từ ngày 30/9/2015 đến ngày 15/10/2015, đất không có tranh chấp, không vướng quy hoạch, xã Nghi Ân đã có văn bản xác minh nguồn gốc số 58 ngày 05/8/2016 trong đó xác định rõ đất được cha mẹ ông Vinh sử dụng ổn định từ trước ngày 18/12/1980 và sau đó một phần thửa đất (diện tích là 460m2) cũng đã được UBND huyện Nghi Lộc cấp giấy chứng nhận ngày 30/3/1999.

Giấy xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất.

Trên thực tế, qua xác minh của các cơ quan chức năng thì diện tích thực của thửa đất mà gia đình quản lý, sử dụng từ trước ngày 18/12/1980 đến nay là 1157 m2 (diện tích này đã được ghi nhận trong bản đồ địa chính năm 2013), chưa tách thửa lần nào và không có tranh chấp với bất kỳ ai. Hiện nay, giữa chính quyền và gia đình ông Vinh đã thống nhất lại diện tích đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận là 980.9m2. 

Vướng mắc hiện nay là do năm 1996, khi tiến hành đo đạc, thửa đất chỉ được ghi nhận có 460.0m2, một phần diện tích của thửa đất không thể hiện số tờ, số thửa (sổ mục kê không đăng ký sử dụng) một phần diện tích bị ghi nhận là đường đi, chia tách 2 phần diện tích của thửa đất. Căn cứ vào hồ sơ địa chính đã được lập mà năm 1999 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc khi cấp giấy chỉ ghi nhận cho gia đình cha mẹ ông Vinh được 460 m2.

Rõ ràng là từ sai sót của công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính của các cơ quan liên quan năm 1996 đã gây ra khó khăn ngày hôm nay cho gia đình ông Vinh và từ đó nhiều đơn từ khiếu nại đã chuyển đến các cơ quan chức năng.

Đủ cơ sở pháp lý đề giải quyết các vướng mắc phát sinh

Do thửa đất trên đã được cha mẹ ông Vinh sử dụng ổn định từ trước ngày 18/12/1980 nên căn cứ theo Điều 2, Quyết định 27/2015/QĐ-UBND và điều 13, 14 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thì gia đình ông Vinh đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (xin nhắc lại là đất ở) và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Hiện nay, 02 quyết định trên đã hết hiệu lực và được thay bằng Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An, và kể cả theo quy định này thì ông Vinh cũng đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất. Việc ban hành các quyết định trên của UBND tỉnh Nghệ An đều căn cứ vào Luật Đất đai 2013, các Nghị định 43/2014/NĐ-CP, 44/2014/NĐ-CP, 01/2017/NĐ-CP của chính phủ cũng như các thông tư hướng dẫn các Nghị định. 

Ngày 20/3/2018, Văn phòng Đăng ký QSD đất thành phố Vinh đã có Văn bản số 768//VPĐK xin ý kiến về việc xử lý hồ sơ của ông Vinh gửi Phòng Tài Nguyên & Môi trường cũng như Ủy ban nhân dân thành phố Vinh. Trong văn bản đó, Văn phòng cũng cho rằng gia đình ông Vinh đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất ở với diện tích 980m2 và không phải nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, qua văn bản đó cho thấy, trước đây, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh có hai thông báo số 74/TB-UBND ngày 17/3/2016 và 309/TB-UNND ngày 22/9/2017 lại cho rằng gia đình ông Vinh đủ điều kiện cấp GCNQDS đất với diện tích 980.9m2 nhưng diện tích đất ở chỉ là 460m2.

Đã 5 tháng trôi qua, kể từ ngày Văn phòng Đăng ký QSD đất gửi Văn bản xin ý kiến chỉ đạo nhưng cho đến nay vẫn chưa hề có chỉ đạo nào tiếp theo từ Ủy ban nhân dân thành phố Vinh. Chúng tôi không hiểu tại sao với khoảng thời gian như vậy mà Ủy ban dân dân thành phố Vinh vẫn chưa thể có được ý kiến chỉ đạo để cơ quan cấp dưới tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính để đảm bảo được quyền lợi của người dân. 

Thái Quảng – Vũ Bình

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : thủ tục sổ đỏ

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất