Chủ nhật, 11:26, Ngày 05/07/2020

Gia đình và pháp luật

Thái Nguyên: Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020

Để chuẩn bị tốt cho các kì thi tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo về việc hướng dẫn các đơn vị tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 446/SGDĐT-KTKĐCLCI về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu năm học 2019-2020 gửi UBND các huyện (thành phố, thị xã); các phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường THPT trên địa bàn.

Nhiều điểm cần lưu ý trong công tác tuyển sinh năm học 2019-2020.

Theo đó, các trường mầm non thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp cận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định. Các trường mầm non tham mưu với UBND phường, xã, thị trấn về công tác tuyển sinh đồng thời phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh. Hồ sơ tuyển sinh theo quy định của phòng Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức tuyển sinh lớp 1 được xét tuyển đối với tất cả các loại hình trường công lập và ngoài công lập. Riêng đối với tuyển sinh lớp 6 thì hình thức tuyển sinh là xét tuyển đối với những người đã hoàn thành chương trình tiểu học theo hồ sơ tuyển sinh chuẩn theo quy định của phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đối với trường trung học cơ sở hoặc phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học cơ sở thành lập một hội đồng tuyển sinh bao gồm Chủ tịch là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng; Phó Chủ tịch là phó hiệu trưởng; thư ký và một số ủy viên.

Bên cạnh đó, hội đồng tuyển sinh phải có trách nhiệm, nhiệm vụ kiểm tra, rà soát hồ sơ tuyển sinh của người học, xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách người học trúng tuyển trình hiệu trưởng phê duyệt. Thông qua đó, hiệu trưởng báo cáo kết quả tuyển sinh với phòng Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, phòng Giáo dục và Đào tạo cần hướng dẫn chi tiết công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 và báo cáo UBND huyện (Thành phố, thị xã) và Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối với trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, có thể thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Riêng đối với tuyển sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT), trung học cơ sở (THCS) thì phòng Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh trình UBND cấp huyện phê duyệt và được triển khai đến các xã, xóm, bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn, thông báo rộng rãi tới các trường tiểu học để mọi học sinh, phụ huynh học sinh được biết và đối chiếu với tiêu chuẩn, xin xét tuyển.

Về phía phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm nhận và tập hợp hồ sơ, lập dánh ách trích ngang trình UBND huyện thành lập hội đồng tuyển sinh xét tuyển theo tiêu chí đã được phân bố và các quy định hiện hành.

Đối với chỉ tiêu năm học 2019-2020, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THCS nội trú cụ thể như sau: DTNT N.B.K (60 chỉ tiêu); DTNT Định Hóa (60 chỉ tiêu); Nội trú Đại từ (105 chỉ tiêu); Nội trú Đồng Hỷ (105 chỉ tiêu); Nội trú P. Lương (60 chỉ tiêu).

Triệu Vân

Nguồn : Sức khỏe & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : thái nguyên tuyển sinh năm học 2019-2020 cần lưu ý

Tin Tuyển sinh tiếp theo

Tin Tuyển sinh mới nhất