Thứ Tư , 06:13, Ngày 08/07/2020

Gia đình và pháp luật

Phản hồi bài: 'Người có sổ đất không được bồi thường' ở Cà Mau

Sau khi bài “Người có sổ đất không được bồi thường, người không có sổ nhận trăm triệu” đăng tải, tòa soạn nhận được văn bản số 806/STTTT - Ttra ngày 28/09/2018 của Sở TT&TT tỉnh Cà Mau.

Theo nội dung của văn bản này thì ngày 5/9/2018, UBND huyện Trần Văn Thời đã có báo cáo số 515/BC – UBND phản hồi về nội dung bài báo nói trên. Nội dung của văn bản này cho rằng: Bài viết không phản ánh bản chất sự việc, thông tin một chiều gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng của huyện và công tác quản lý ở địa phương.

Tiếp đó, ngày 12/09/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát nội dung thông tin bài viết và đã có báo cáo số 515/BC – UBND của UBND huyện Trần Văn Thời. Theo quy định của Luật Báo chí, tại số báo này, báo xin trích đăng nội dung văn bản phản hồi này.

Văn bản này viết: “Qua diễn biễn vụ việc, các cơ quan chức năng của địa phương đã thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ cho ông Trần Văn Trên là người bị ảnh hưởng của dự án đúng quy định. Tại thời điểm kiểm kê, đo đạc, lập phương án, ông Trần Văn Lũy, ông Trần Văn Trên bị ảnh hưởng đều thống nhất ký vào các hồ sơ có liên quan và nhận tiền bồi thường hỗ trợ theo đúng phương án được phê duyệt, không có tranh chấp, không có yêu cầu, khiếu nại về các thửa đất nêu trên và ông Trên sử dụng ổn định từ năm 1999 đến khi đất được thu hồi theo quy định.

Như vậy, việc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện) và Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu hồi đất, lập phương án bồi thường cho ông Trần Văn Trên là đúng theo quy định tại Khoản 4, Điều 21, Nghị định số 43/2014/NĐ – CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Đất đai và Điều 100, 101 Luật Đất đai năm 2013. Như vậy, thông tin “Người có sổ đất không được bồi thường, người không sổ nhận gần trăm triệu” là chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc.

Về thông tin “Chữ ký trên “phiếu” bị giả nhưng vẫn được cho là hợp pháp”. Theo nội dung bài báo: “Điều đáng nói mặc dù trước đó vào ngày 17/11/2017 UBND xã Phong Lạc đã có kết luận “phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất” của ông Trần Văn Trên với các khẳng định của người dân là bị giả chữ ký.

Thực tế như sau: Theo Kết luận số 06/KL – UBND ngày 17/11/2017 của UBND xã Phong Lạc về việc nội dung tố cáo đối với ông Dương Thành Long, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phong Lạc có hành vi giả tạo làm khống văn bản, giả mạo chữ ký Trưởng ấp Lung Trưởng và 04 người dân là chưa đủ cơ sở kết luận. Tuy nhiên, bài báo khẳng định “người dân là bị giả chữ ký” là sai sự thật.

Theo nội dung bài báo: “Gần nhất là kết luận giám định của Bộ Công an về chữ ký của nhiều người bị giả mạo trong “phiếu” nếu trên. Thế nhưng tại Kết luận số 01 của UBND huyện Trần Văn Thời vẫn thừa nhận “phiếu lấy ý kiến…” là phù hợp với quy định của pháp luật!”.

Thực tế, theo Kết luận giám định của Bộ Công an khẳng định về chữ viết và chữ ký là của ông Nguyễn Văn Miên. Riêng các chữ ký của ông Trần Văn Lũy, ông Nguyễn Văn Bình, ông Đào Văn Học, ông Nguyễn Hoàng Nam là không đủ cơ sở kết luận. Tuy nhiên, bài báo khẳng định “chữ ký của nhiều người bị giả mạo trong “phiếu” nêu trên là sai sự thật.

Tóm lại: Nội dung bài báo: “Người có sổ đất không được bồi thường, người không có sổ nhận gần trăm triệu” đăng trên báo của tác giả Hồng Kỳ chỉ thông tin một chiều, làm cho người đọc hiểu sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan chức năng, làm phức tạp tình hình an ninh tại địa phương”.

BBT

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : bồi thường thông tin sai lệch

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất